Symptomy

Nejde přidat nový účet, který potřebuje ověření pomocí webového pop-up okna online. Vícefaktorové ověřování způsobuje problém na starších systémech (macOS 10.13.x a nižší).


Řešení

Řešením je vypnutí vícefaktorového ověřování, které musí provést administrátor ve dvou krocích:


  • Admin Center → Settings → Settings → Modern Authentication → odškrtnout Enable Modern Authentication

  • Azure Active Directory admin center → Azure Active Directory → Properties → Manage Security Defaults → enable security defaults (ON/OFF) 


Provedené změny se mohou aplikovat se zpožděním zhruba do hodiny.