Symptomy

Přesunutí zprávy z Inboxu do lokální složky On my Mac skončí hláškou "Moving messages" a nedokončí se. Po vypnutí a zapnutí aplikace tento stav přetrvává. Každý další pokus o přesunutí navýší počet přesouvaných zpráv, ale proces není proveden.


Tento problém se týká aplikace macOS Mail v operačním systému macOS 10.15.x Catalina a e-mailových účtů typu Exchange (Online a On-Premise).


Řešení

Řešení spočívá v odstranění pravidel aplikace Mail a odstranění souboru Index Envelope.


  1. Nejdříve zkontrolujte pravidla uživatele, a pokud to situace dovoluje, vypněte všechna.
  2. Vypněte aplikaci Mail.
  3. ve složce ~/Library/Mail/MailData odstraňte všechny soubory Index Envelope příkazem
    rm ./Index\ Envelope*
  4. Spusťte aplikaci Mail.
  5. Přestavte schránku příchozí pošty a schránku, do které jste e-mail přesouvali.